In store payments acceptance solutions

Ugovaranje prihvaćanja kartica u e-trgovini

Rješenja za online prodaju

Iskoristite našu uslugu i svojim kupcima pružite jednostavnije plaćanje vaših usluga i proizvoda — karticama putem interneta.

Omogućavamo brzo i sigurno prihvaćanje i autorizaciju kreditnih kartica, a niže pročitajte što sve to točno obuhvaća.

 • Jednokratno plaćanje za sve kreditne i debitne American Express, Mastercard, VISA, Maestro kartice iz cijelog svijeta
 • Obročno plaćanje beskamatno za kupce, 2-36 obroka, za sve Premium Visa kartice PBZ Carda d.o.o., sve Visa Inspire kartice izdane od Privredne banke Zagreb d.d.
 • Posebni modeli prihvata: virtualni POS, Reccuring plaćanja, Payment plan, Card on File plaćanja, In App plaćanja, Pay by Link, Pay by Offer i dr.*
 • Posebne integracije sustava: integracija prihvata s CRM sustavima partnera (hoteli, agencije, trgovački lanci), stalni/trajni nalozi (izravna terećenja), tokenizacija i integracija s globalnim booking sustavima i dr.*

* Posebni modeli prihvata i integracije razmatraju se odvojeno za svaki pojedini slučaj i primjenjuju samo uz prethodnu suglasnost Nexi Croatia.

Soluzioni e-commerce

 

Sigurnost 

3D Secure program

3D SECURE PROGRAM

Mastercard Check ID

MASTERCARD CHECK ID

Visa Secure

VISA SECURE


 

Preduvjeti suradnje 

Za internet prodajno mjesto potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti pravna osoba, trgovačko društvo ili fizička osoba (obrt) registriran za djelatnost koju obavlja u RH
 • imati aktivne internet stranice (webshop) preko koji će vršiti online prihvat kreditnih kartica.

Internet prodajno mjesto na stranicama svog internetskog prodajnog mjesta (web-shopa) mora imati osigurane sljedeće podatke kao ovlašteno internet prodajno mjesto Nexi Croatia:

 • puno ime tvrtke, OIB, sjedište puna adresa prodajnog mjesta Ugovornog partnera uključivo ime države u kojoj se nalazi, broj telefona i e-mail adresu na koje se potrošači mogu obratiti kako bi dobili informacije te u slučaju reklamacija;
 • naziv i sjedište trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa;
 • točan naziv i glavna svojstva ponuđenih proizvoda i/ili usluga, maloprodajnu cijenu proizvoda i/ili usluge koja uključuje sva porezna i druga davanja te valutu plaćanja eure te podaci o personaliziranosti iste;
 • načine i uvjete plaćanja te točan opis načina i roka isporuke proizvoda ili pružanja usluge te način rješavanja potrošačkih pritužbi;
 • troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi;
 • troškove dostave proizvoda te izjavu o poznatim ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim odredbama ako su primjenjivi.
 • usluge koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), odgovornost za materijalne nedostatke, jamstveni uvjeti koji se daju uz proizvod ili uslugu, pravu kupca na raskid ugovora po Članku 44. Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid, kao i obrazac raskida, situacije po kojima je isključeno pravo kupca na raskid ugovora, te uvjete reklamacija odnosno povrata novaca i/ili robe;
 • opis načina zaštite povjerljivih podataka;
 • trajanje ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjeti otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme te minimalni rok u kojem je potrošač vezan ugovorom, potonje ako postoji;
 • postojanje odgovarajućih pravila postupanja;
 • polog ili drugo financijsko osiguranje koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti;
 • funkcionalnost, kompatibilnost i interoperabilnost robe s digitalnim elementima, digitalnog sadržaja i digitalnih usluga;
 • izjavu o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju. Prodajno mjesto na internetu mora kupcima osigurati mogućnost da ne pristanu na sudjelovanje u marketinškim akcijama i da ne budu suglasni s davanjem njihovih osobnih podataka na korištenje trećim osobama;
 • ako će na stranicama Internet prodajnog mjesta cijene osim u eurima biti izražene i u stranoj valuti potrebno je osigurati i odgovarajuću izjavu o konverziji;
 • mehanizme izvansudskog rješavanja sporova odnosno sustave za obeštećenje te način kako ih potrošač može koristiti.

Internet prodajno mjesto dužno je osigurati gore tražene podatke, jer bez njih neće biti moguće ugovaranje i aktivacija prihvata kreditnih kartica.


 

Proces ugovaranja 

Kako biste koristili uslugu prihvaćanja American Express®, Mastercard®, Maestro® i Visa kartica potrebno je s Nexi Croatia potpisati Ugovor o prihvaćanju platnih transakcija na temelju kartica.

① Potrebna dokumentacija

Uz Ugovor, potrebno je pripremiti kopije dodatne dokumentacije

 • Za tvrtke
  • presliku izvatka iz Sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj ne stariju od 3 (tri) mjeseca,
  • potpisni karton, odnosno dokument iz kojeg se nedvojbeno može potvrditi transakcijski račun (IBAN) pravne i ovlaštene osobe na koju glasi račun,
  • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u,
  • Ažurni osnivački akt društva
  • popunjen, potpisan i ovjeren Upitnik za poslovne subjekte (prihvat kartica –KYC obrazac)
  • dokumentaciju na temelju koje Nexi Croatia može utvrditi vlasničku strukturu klijenta
  • Preslika identifikacijeske isprave zakonskog zastupnika I krajnjeg stvarnog vlasnika (ukoliko se zatraži)
 • Za obrte
  • obrtnica/izvadak iz središnjeg obrtnog registra
  • JMBG/OIB vlasnika obrta
  • ugovor o otvorenom žiro računu.

 

② Kontakt Providera

Prije potpisa Ugovora, trebate odabrati i ugovoriti jednog od Payment Service Providera s kojima Nexi Croatia ima suradnju za pružatelja usluge Payment gatewaya.

i. ●  potpuno ispunjen Upitnik za poslovnog subjekta
ii. ● preslika identifikacijeske isprave obrtnika

③ Potpis ugovora s Nexi Croatia


Proces ugovaranja prihvata kartica odnosno potpisivanja ugovora o prihvatu platnih transakcija na temelju kartica od strane Nexi Croatia započinje u trenutku kada provider (IPGP) kojeg ste izabrali pošalje u Nexi Croatia link na testnu stranicu web shopa s pripadajućim podacima.

Mi potom provjeravavamo jesu li svi neophodni sadržaji navedeni na stranici te se pristupa potpisivanju Ugovora.

Po potpisanom Ugovoru, Ugovor se unosi u poslovni sustav Nexi Croatia i vašem se odabranom provideru (IPGP) šalju parametri za aktivaciju webshopa.