In store payments acceptance solutions

Statističko modeliranje na temelju predviđanja

Pružamo usluge statističkog modeliranja za koje upotrebljavamo ekspertno poslovno znanje i stručnost u rudarenju podataka.

Pomažemo u upravljanju i optimizaciji vašeg portfelja te u utvrđivanju mjerljivih poboljšanja (ili ušteda).

Da bismo vam pružili jasnu konkurentnu prednost, djelujemo kao pružatelj tehničkih usluga i savjetnici tijekom svakoga koraka ciklusa kreditnog rizika – od strateškog planiranja i sprječavanja prijevara do prihvaćanja i upravljanja portfeljom te naplate duga.

Statistical
  • EKONOMIČNOST
    Smanjeni kapitalni zahtjevi uz korištenje modela kreditnog rizika
  • EFIKASNOST
    Usko ciljane i troškovno učinkovite marketinške strategije uz pomoć modela upravljanja odnosima s korisnikom 
  • POUZDANOST
    Uspješno se borite protiv prijevara prepoznavanjem suptilnih uzoraka neuobičajene aktivnosti podataka korištenjem modela za prepoznavanje prijevara

Glavne su značajke prepoznavanje prijevare, ocjenjivanje vjerodostojnosti podnositelja zahtjeva pri traženju proizvoda, ocjenjivanje vjerodostojnosti klijenta kad je u zakašnjenju i tijekom ciklusa proizvoda te procjena iznosa gubitka u slučaju da klijent ne ispuni ugovorne obveze.

Naše se rješenje temelji na provjerenoj tehnologiji koju je kreirao SAS, predvodnik na području softvera i usluga poslovne analize.