Legal notice

Pravna obavijest

Pravna obavijest i uvjeti korištenja

Ovaj dokument sadrži pravne uvjete za pristup i korištenje web stranice www.nexigroup.com. Pristupanjem web-stranici, njenim korištenjem ili korištenjem materijala koje sadrži, korisnik pristaje pridržavati se u nastavku navedenih pravnih uvjeta.

Vlasništvo web stranice

Ova web stranica i njezin sadržaj je u vlasništvu društva Nexi S.p.A, Corso Sempione, 55 – 20149 Milan, Italy i/ili društva Nexi Croatia d.o.o. za kartično poslovanje, društva s ograničenom odgovornošću koje je valjano osnovano i posluje sukladno zakonima Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, na adresi [Slavonska avenija 1A], upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080693976, OIB: 63558150971, EUID: HRSR.080693976, kojemu je Rješenjem Hrvatske narodne banke br. OU: 54-09102-23/BV od dana 16. veljače 2023.g. odobreno pružanje platne usluge prihvaćanja platnih transakcija te koje je upisano u Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca kao institucija za platni promet pod brojem IPP415 (dalje u tekstu: "Nexi Grupa").

Autorsko pravo i žigovi

Sadržaj Nexi Group web stranice: kodni zapis, grafika, primjerak, tablice, slike, zvukovi i sve ostale informacije dostupne u bilo kojem obliku – zaštićene su propisima o intelektualnom vlasništvu. Sva društva i proizvodi navedeni na ovoj web stranici identificirani su svojim odnosnim žigovima, koji su ili mogu biti zaštićeni patentima i/ili autorskim pravima dodijeljenima ili registriranim kod nadležnih tijela. Softverski proizvodi i informativni sadržaj, osim ako izričito nije drugačije naznačeno, mogu se preuzeti ili koristiti za osobnu i, u svakom slučaju, nekomercijalnu upotrebu, uz navođenje izvora. Upotreba u komercijalne svrhe, kopiranje i distribucija dokumenata i povezanih slika dostupnih na ovoj web stranici u komercijalnu koristi dopuštena je samo uz prethodni pisani pristanak (ili s njime pravno izjednačenom obliku) Nexi Grupe, ne dovodeći u pitanje bilo kakva zakonska prava. Napomene o autorskim pravima, autori, ako su navedeni, ili sam izvor, u svakom slučaju, bit će navedeni u publikacijama proizvedenim i distribuiranim u bilo kojem obliku. Sva prava su pridržana.

Korištenje i pristup web-stranici

Sadržaj i materijali na web-stranici namijenjeni su isključivo za osobnu, nekomercijalnu upotrebu.

Možete preuzeti ili kopirati sadržaj i druge materijale koji se mogu preuzeti, prikazane na ovoj web stranici, samo za osobnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uvjetom da prihvaćate da su materijali koji su pokriveni autorskim pravom zaštićeni te da jamčite poštivanje svih autorskih prava i drugih prava sadržanih na ovoj web-stranici.

Kopiranje ili pohranjivanje sadržaja za druge svrhe, osim za osobnu, nekomercijalnu uporabu, strogo je zabranjeno, osim ako prethodno nije ishođena pisana suglasnost Nexi Grupe.

Nexi Grupa može promijeniti, izbrisati ili obustaviti bilo koju ili sve značajke web stranice u bilo kojem trenutku, uključujući dostupnost cijele ili bilo kojeg dijela web stranice, značajki i baze podataka web stranice.

Nexi Group također može ispraviti bilo kakve pogreške ili propuste na bilo kojem dijelu web stranice ili nametnuti ograničenja određenim značajkama i uslugama ili ograničiti korisnički pristup dijelu ili cijeloj web stranici bez prethodne obavijesti i bez ikakve posljedične odgovornosti.

Odricanje od jamstva i ograničenje odgovornosti

Informacije na ovoj web stranici dane su u dobroj namjeri; mogu sadržavati pogreške u pisanju ili na drugi način biti netočne. Nexi Group niti njihova društva-kćeri niti druga društva koja kontrolira Nexi Group ne prihvaćaju bilo kakvu odgovornost za bilo kakve pogreške, netočnosti ili propuste bilo koje prirode ili na drugi način inherentne informacijama objavljenim na web stranici; posljedično niti Nexi Group niti njihova društva-kćeri niti druga društva u Grupi neće biti odgovorne za bilo kakvu štetu ili gubitak koji bi nastao korištenjem ove web-stranice.

Suglasni ste da stranicu koristite na vlastitu odgovornost. Usluga se pruža u zemlji u kojoj se nalazi te Nexi Grupa izričito niječe bilo kakvo jamstvo, izričito ili prešutno, uključujući, ali ne ograničavajući se na, jamstva točnosti, pouzdanosti, vlasništva, odsutnosti kršenja  i prikladnosti za posebne svrhe ili bilo koje drugo jamstvo, uvjet, osiguranje ili zastupanje, usmeno, pisano ili u elektroničkom obliku, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koje jamstvo točnosti ili potpunosti bilo koje informacije sadržane na web stranici ili pružene od nje.

Nexi Grupa neće biti odgovorna korisnicima web-stranice ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, posljedičnu štetu ili drugu štetu, navodno nastalu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa web-stranici, uključujući u slučaj virusa navodno dobivenih s web-stranice, korištenja ili oslanjanja na web-stranicu ili bilo koju informaciju ili materijal dostupan na web-stranici.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Prihvaćate se i slažete da je za sve sporove koji mogu nastati pristupom i/ili korištenjem ove web-stranice mjerodavno hrvatsko pravo te da je isključivo nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Izmjene

Nexi Grupa je ovlaštena mijenjati i nadopunjavati sadržaj informacija objavljenih na ovoj web-stranici u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Ovaj dokument predstavlja "Pravnu obavijest i uvjete korištenja" ove web-stranice.