In store payments acceptance solutions

Sprječavanje prijevara u e-trgovini - smjernice

Tko treba biti upoznat sa smjernicama 

  • odgovorne osobe ugovornih partnera
  • svi djelatnici uključeni u procese prodaje, naplate i informatičkog razvoja internetskog prodajnog mjesta
  • ostali subjekti koji podržavaju navedene djelatnosti prodajnog mjesta, posebno davatelji usluga internetskog plaćanja (Internet Payment Service Provideri − IPSP).

 

Zašto je važno postupati po smjernicama

  • smanjuje se broj reklamacija
  • smanjuje se rizik mogućih zloupotreba i posljedične financijske štete
  • postiže se potrebna sigurnosna, poslovna i regulatorna usklađenost u kartičnom poslovanju.