In store payments acceptance solutions

Usluge rješavanja reklamacija i pritužbi

Pružamo pomoć u rješavanju sporova i upravljanju povratima tijekom svih faza postupka.

Pružamo najbolju uslugu obrade sporova i povrata.

Naš program upravljanja sporovima i povratima sofisticiran je i organiziran pristup davanju nužnih odgovora na upite i prigovore koje je potrebno riješiti pravodobno i na specifičan način.

Disputless and charegeback
 • SPOSOBNOST
  Najviša razina stručnosti
 • EFIKASNOST
  Optimizacija postupka
 • EKONOMIČNOST
  Smanjenje troškova
 • SISTEMATIČNOST
  Centralizacija prigovora

Pokrivajući American Express, Mastercard, Visu i China Union Pay, pružamo i niz značajki posebno dogovorenih sa svakim od partnera:

 • obradu prigovora u skladu s pravilima platne sheme
 • izvještavanje o prijevarama
 • komunikaciju prema globalnim platnim shemama u vezi s prigovorima
 • komunikaciju o rezultatima rješavanja po prigovorima prema banci
 • savjetovanje u vezi sa sljedećim koracima
 • posebne izvještaje
 • godišnji forum
 • prilagođene radionice
 • interne edukacije.