In store payments acceptance solutions

Obavezni podaci u e-trgovini - upute

Ovlaštena prodajna mjesta Nexi Croatia moraju sadržavati propisane obvezne podatke te kupcima omogućiti isključivanje iz sudjelovanja u marketinškim akcijama i dijeljenja osobnih podataka trećim osobama.

Prodajna mjesta dužna su navesti:

 • točan opis ponuđenih roba i usluga uz naznaku cijene i informacije o personaliziranosti iste, uključujući valutu transakcije (eure), te informaciju o konverziji, ako su cijene izražene u stranoj valuti;
 • točne podatke tvrtke/obrta (naziv, adresa, OIB, broj telefona, e-mail adresa, država u kojoj se nalazi prodajno mjesto) uključujući i naziv i sjedište trgovca u čije ime i/ili za čiji račun se nastupa, a na koje se potrošač može obratiti za dodatne informacije i u slučaju reklamacija ili pritužbi;
 • uvjete plaćanja, načinu rješavanja pritužbi i reklamacija;
 • troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi;
 • opis načina dostave, uvjete isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, izjavu o poznatim ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim odredbama;
 • ako postoji mogućnost jednostranog raskida ugovora: uvjete, rokove, obrazac i postupak izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora, kao i dužnost potrošača da snosi troškove povrata robe/razumni dio cijene ako iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid te o slučajevima kada je to pravo isključeno;
 • odgovornost za materijalne nedostatke te jamstveni uvjeti koji se daju uz proizvod ili uslugu;
 • usluge ili pomoć koji se potrošaču nude nakon prodaje, ako postoje;
 • postojanje odgovarajućih pravila postupanja trgovca;
 • trajanje ugovora sklopljenog na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme kao i o minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, potonje ako postoji;
 • polog ili drugo financijsko osiguranje koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti;
 • funkcionalnost, kompatibilnost i interoperabilnost robe s digitalnim elementima, digitalnog sadržaja i digitalnih usluga;
 • mehanizme izvansudskog rješavanja sporova odnosno sustave za obeštećenje te način kako ih potrošač može koristiti;
 • opis načina zaštite povjerljivih podataka i izjavu o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju.