Hero test

Kontakti

Nexi Croatia kontakti

Nexi Croatia d.o.o. za kartično poslovanjeRadnička cesta 50,

10000 Zagreb,

Republika Hrvatska

Kontakt za ugovorne partnere

Podrška prodajnim mjestima

E-mail: info.prodajnamjesta@nexigroup.com

Tel: 01/6124-277

Podrška u knjiženju i obradi transakcija

E-mail: prihvatkartica.transakcije@nexigroup.com

Tel: 01/6124-433

Podrška bankama i financijskim institucijama

E-mail: nexi_croatia_info@nexigroup.com

Kontakti Nexi grupe

Sjedište Nexi grupe
Milano
nexigroup.com
Izaberi jezik