In store payments acceptance solutions

Sustav za prepoznavanje prijevara

Pružamo vrhunski proizvod za upravljanje prijevarama: Lynx Fraud Management System za otkrivanje prijevara povezanih s platnim karticama.

Provedite visokoautomatizirane provjere dolaznih transakcija i označite sumnjive transakcije.

Naše rješenje u gotovo realnom vremenu omogućuje pristup kritičnim informacijama potrebnima za borbu protiv prijevara povezanih s platnim karticama, prepoznajući ih ranije i smanjujući povezane gubitke.

fraud
 • EFEKTIVNOST
  Smanjuje gubitke banaka uzrokovane prijevarama prepoznajući ih ranije i s manje pogrešno prepoznatih prijevarnih transakcija
 • EFIKASNOST
  Unapređuje operativnu učinkovitost kroz funkcionalnosti s dodanom vrijednosti
 • EKONOMIČNOST
  Smanjuje troškove elektroničkog povrata sredstava i smanjuje otpise
 • PRIKLADNOST
  Poboljšano korisničko iskustvo u trenutku prepoznavanja prijevarnih transakcija

Koristeći okolinu Droolsa, Lynx aplikacija za upravljanje pravilima omogućava kreiranje pravila na temelju kojih se alertiraju transakcije te prikazuju i pregledavaju u Lynx manager aplikaciji.

Aplikacija omogućuje brzu reakciju u prepoznavanju mogućih napada i prijevara, te primjenjuje različite parametre rizika koji se temelje na korporativnim politikama i smjernicama, vanjskim propisima ili analizi povijesnih ili velikih podataka.

Značajke su:

 • Mogućnost kreiranja „neograničenog” broja pravila i lista
 • Promjene u pravilima odmah se prenose u produkcijsko okruženje
 • Različite vrste pravila: pojedinačno i kumulativno, usporedba dviju transakcija, provjera lista, praćenje pojave prvog obrasca… i sve kombinacije
 • Omogućuje kreiranje Online plus pravila, koja blokiraju karticu nakon alertiranja sumnjive transakcije

Lynx Manager je web aplikacija koja pruža veliki broj informacija koje omogućuju analitičarima prioretizaciju caseva te njihovu obradu u što kraćem roku.

Značajke su:

 • Visoko automatizirano i sofisticirano praćenje prijevara
 • Prepoznavanje prijevare podržano tehnikama pretraživanja podataka i modelima predviđanja
 • Funkcionalnost usluga obavještavanja o prijevarama (SMS, e-mail) radi bržega kontaktiranja vlasnika kartice
 • Kreiranje posebnih listi za propuštanje ili blokiranje transakcija.

Naše rješenje je izrađeno s ciljem poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti analitičara korištenjem funkcionalnosti i usluga s dodanom vrijednosti:

 • Podrška za monitoring zlouporabe (24/7)
 • Dijagnostika zlouporaba
 • Savjetovanje i obuka za prepoznavanje slučajeva zlouporabe
 • Specijalist za prijevare za hitne intervencije izvan radnog vremena.