In store payments acceptance solutions

Rješenja za obradu transakcija

Izdavateljima nudimo cjelovita rješenja za obradu transakcija.

Možemo vam pomoći da povećate operativnu učinkovitost.

Naši stručnjaci za obradu transakcija rješavaju zahtjeve za autorizaciju na siguran i pouzdan način.

 

Transaction Service
 • FLEKSIBILNOST
  Držimo korak s razvojem proizvoda i standardima
 • POUZDANOST
  Naše usluge certificiralo je udruženje izdavatelja platnih kartica

Prikupljamo i pohranjujemo sve podatke o transakcijama iz međunarodnih platnih shema, kao što su American Express, MasterCard, Visa, Diners, Discover, mreža posebne namjene i transakcijama istog izdavatelja i prihvatitelja, i to na odgovarajući  način, potpuno usklađen s regulativom.

Cijeli se postupak provodi u sigurnom okruženju, u skladu s najboljim industrijskim praksama i obuhvaća:

 • prijenos obračunskih datoteka od i prema American Expressu, MasterCardu, Visi, Dinersu, Discoveru i shemama posebne namjene
 • potpuno izvještavanje o transakcijama, poravnanjima i namirenjima
 • upravljanje ciklusom transakcija, obradu povrata
 • povijest transakcija
 • izvještavanje o prijevarama
 • potporu za m-trgovinu i e-trgovinu
 • povezivanje na računovodstvene sustave partnera radi prijenosa zatraženih računovodstvenih podataka.